Werkgroep Tropische Oogheelkunde
 
 
Doelstellingen

  • het bevorderen van oogheelkundige zorg in de tropen
  • het stimuleren van artsen en oogartsen om voor korte of langere tijd in de tropen werkzaam te zijn
  • het uitwisselen van ervaringen en informatie over oogheelkunde in de tropen, tussen oogartsen, paramedisch personeel en particulieren uit Nederland in ontwikkelingslanden
  • het verzamelen van wetenschappelijke gegevens en informatie over de technische mogelijkheden met betrekking tot de tropische oogheelkunde
  • het bevorderen van informatie-uitwisseling over instanties die financiĆ«le steun kunnen verlenen aan projecten van tropische oogheelkunde
  • het stimuleren van onderzoek naar de tropische oogziekten in ontwikkelingslanden en Nederland
  • het bevorderen van mogelijkheden voor postacademisch onderwijs in de oogheelkunde voor oogartsen (afkomstig uit de tropen en/of Nederland) en voor Nederlandse artsen, die als algemeen arts naar de tropen gaan
  • het ontwikkelen van aangepaste technologie voor oogheelkunde in ontwikkelingslanden