Werkgroep Tropische Oogheelkunde
 
 


    Android apps

Community Eye Health Journal app - gratis Android app om artikelen van Community Eye Health Journal te lezen en eigen selectie op te slaan.
- Open Google Play, zoek naar CEHJ app

BOOST - Better Operative Outcomes Software Tool - gratis software om resultaten van staaroperaties te volgen voor Android tablets en smartphones, en voor Windows PC.
- Open Google Play, zoek naar BOOST app

PEEK Acuity Pro - gratis visus testen met smartphone
- Open Google Play, zoek naar PEEK acuity pro


    PC (Windows) software

RAAB 6 - Rapid Assessment for Avoidable Blindness software (versie 6)
www.iceh.lshtm.ac.uk/rapid-assessment-of-avoidable-blindness/

Cataract Surgical Outcome Monitoring - gratis software om resultaten van staaroperaties te volgen voor Windows PC.
www.cehjournal.org/resources/monitoring-cataract-surgical-outcomes/

ITIR - handleiding reparatie en onderhoud oogheelkundige instrumenten
Manual maintenance of eye instruments
- Video Engels: Video on maintenance of eye instruments
- Video Frans: Vidéo sur la maintenance des instruments oculaires

Sterilisatie
Concept Advies hygiene OK instrumentarium in Ontwikkelingslanden.pdf

Tropical Ophthalmology - speciale editie oogaandoeningen in de tropen
Eye special Tropical Ophthalmology.pdf

Simon Franken
- vernale conjunctivitis: Vernal conjunctivitis.pdf
- Xerophthalmie: Xerophthalmia.pdf

Programma Cursus Tropische Oogheelkunde 2020